Nytt til årets apportprøver

·

·

,

På sentral dommerkonferanse 4-5.mai 2024 ble det etter innspill fra Fuglehundtinget 2023 vedtatt en del endringer i bedømmingen som gir grunnlag for de forskjellige premiegradene. Endringene går blant annet ut på:

AK alle øvelser. En korrekt avlevering til fører vil i større grad vektlegges. Fuglen skal leveres kontrollert i føreres hånd og det er ikke ønskelig at hunden skal slippe fugl på bakken. En hund som legger fugl på bakken anses ikke å ha utført et særdeles godt arbeid.

AK-vann. Strengere bedømming på standplass. Dette gjelder både kommando til hund etter at øvelsen har begynt og hunden skal heller ikke forlate standplass før fører har gitt apportkommando. Hund som går før apportkommando eller som trenger flere kraftige kommandoer for å holdes på standplass, anses ikke som en særdeles god apporthund.

AK-søk. Det vil legges større vekt på helhetsinntrykket og det vil skilles mellom hunder som apportere en/begge fugler feilfritt og hunder som apportere begge fugler med mangler.

AK-spor. Sporøvelsen er en øvelse hvor hunden skal jobbe selvstendig og det vektlegges i større grad at det ikke skal gis kommando utenfor 1. merke. En hund som trenger dirigering på sporet eller kommando for å ta opp fugl anses ikke som en særdeles god apporthund.

Dommerutvalget for Apportprøvedommere (DUA) 27.05.2024