Brev sendt til styret i Norsk Engelsksetterklubb og publisert på sosiale medier

·

·

FKF er kjent med et opprop til NESK’s styre som er sirkulert på Facebook angående sak 3.3 på det kommende Fuglehundting. Deler av innholdet er av en slik art at det må korrigeres.

Saken om at et komitemedlem i VKMs prosjektgruppe har vært betalende medlem i NOAH er ikke en påstand, men et faktum som er skriftlig bekreftet av VKM og feilen i klagens ordlyd er rettet opp i forståelse med VKM. På side 4 i rapporten er det stadfestet følgende under Competence of VKM experts: “Persons working for VKM, either as appointed members of the Committee or as external experts, do this by virtue of their scientific expertise, not as representatives for their employers or third-party interests. The Civil Services Act instructions on legal competence apply for all work prepared by VKM.».  FKF oppfatter at personen som var utpekt til komiteen fra VKM representerte seg selv på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise og ikke sin arbeidsgiver VKM. At hun ikke hadde bekreftet at hun hadde vært medlem av NOAH mener FKF må være kritikkverdig.

Videre omhandler vedtak 3.7  fra 2023 ikke bare lavland, men våre utfordringer generelt. FKFs styret avviser at klagen til VKM ikke er håndtert profesjonelt. Klagen er utarbeidet i nært samarbeid med det personer og forskermiljøer i Norge som har best kompetanse på dette området, for norske forhold. Styret tar sterk avstand fra påstanden om at FKF skal ha «harselert» med VKM for deretter å ta feil.

Det til enhver tid sittende styre arbeider etter instruksjon fra Fuglehundtinget, så også dette styret for året 2023/24, og noe som vil gjelde for tiden som kommer etter Fuglehundtinget 2024.

Dette til orientering.