Autorisasjonsprøven og Kongsvoll 1 på Dovre

Vi gratulerer disse sju med dommerautorisasjon og lykke til med dømmingen:

Kirkhus, Kjetil - kjetil_kirkhus@hotmail.com 97538311
Wik, Gunnar - gunnarwik72@gmail.com 90070462
Sagør, Jens Thomas - jts@proactima.com 99523886
Skarsvaag, Bernt - berntos@gmail.com 97983242
Søreng, Steffen Endresen - steffen.soreng@yahoo.no 41507319
Bjørklund, Øyvind - oyvind.bjorklund@tffk.no 48105490
Nordnæs, Hans - hans.nordnaes@gmail.com 93250797

Vi gratulerer også bestått K1:
Johnson, Lars Espolin - larsej86@gmail.com 48238400
Soma, Tom - Tom.soma@lyse.net 948 47 655

11.-12. August ble det avholdt autorisasjonsprøven og Kongsvoll 1 på Dovre. Alle som var opp til eksamen besto i år, og vi har 7 nye dommere og 2 som har bestått Kongsvoll 1. På tross av stengte veier og problemer med å få elever, kandidater, sensorer og deltakere til å komme fram. Så klarte alle som skulle opp til eksamen å møte. Og selv om mange deltakere ikke fikk til å komme, så klarte vi med god hjelp å få nok hunder, til å gjennomføre avprøvingen.

Takk til alle som har bidratt til at dette ble vellykket.

IMG 20230813 135911

NM Lavland 2023 avlyst

Vestfold Fuglehundklubb (VF) er teknisk arrangør av NM-Lavland 2023.

Miljødirektoratet avslo VF sin søknad om utsetting av fasan og rapphøns i prøveterrengene i brev av 8/6-23. Klagen på avslaget ble avslått i brev av 7/7-23. Klagen er rutinemessig videresendt Klima- og Miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Slik omstendighetene er vedr. utsetting av fugl ser VF seg ikke i stand til å gjennomføre arrangementet, og ser seg derfor nødt til å avlyse NM-Lavland 2023.

NM var berammet med Lag NM 05.10.2023, prøve nr. 53-23005 og NM 06-08.10.2023, prøve nr. 53-23006.
Vi vil også fra si oss den tildelte Cacit.

Påmelding K1 og Autorisasjonsprøven

I forbindelse med årets 'Autorisasjonsprøve' for nye jaktprøvedommere og 'Kongsvoll 1' for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er).
Grunnet få oppmeldte elever, vil det bli veldig få plasser tilgjengelig i år, og kun mulighet til å melde på 2 dager, lørdag og søndag 12. og 13. august.
 
I hovedsak gjelder 'først til mølla', men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.
Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme
Representanter fra lokale dommerutvalg prioriteres, oppgi evt dette ved påmelding.
 
Påmelding f.o.m 1. Juli til Mona Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf: 99038416. Kun påmelding på e-post. Påmelding før fristen, vil bli underkjent.
Navn, rase og Reg.nr på hunden
Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig.
Klasse og ønsket dag(er).
Navn, mobilnr og epost til fører.
Frammøte Hjerkinn Fjellstue kl. 08:00.
 
Program:
Lørdag 12. august      VK
Søndag 13. august     UK/AK
 
Deltagerne må selv dekke sine utgifter. 
Startkontigent kr 200 pr. hund/pr. dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass, kontonr. får dere på e-post. Betaling er bekreftelse av mottatt plass. 
OBS: Manglende betaling innen tildelt frist, går plassen til noen andre.
Husk å gi beskjed, om dere må trekke hunden.
Hundene må ha gyldig saubevis for å stille som deltaker.
 
Det vil være mulighet til å ta apportbevis, ta kontakt med Mona Aakervik.
 
Grunnet forventet stor påmelding, kan det ta noen dager, før dere får svar på påmeldingen.
 
FKF v/Dommerutvalget

Flere artikler …