NM Høyfjell avlyst

BESLUTNING

FKF styret gjennomførte styremøte på Skype 5 september kl 12.
Deltagere: Elisabeth, Torstein, Gry, Sigmund, Knut Fraværende: Hans (dømmer NM lag), Tore (jobb).

Syke hunder, ukjent årsak. På bakgrunn av oppståtte situasjon hvor ett større antall hunder er blitt syke, og noen er døde(opptil 20) av ukjent årsak har NKK kommet med følgende anbefaling. Anbefaling fra NKK. Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen som foreligger, og risiko for smittespredning med alvorlig utfall på utstillinger, prøver og andre arrangementer, anbefaler Norsk Kennel Klub at arrangementer 6.-8. september der mange hunder samles innstilles eller avlyses. Vi understreker at den enkelte arrangør likevel må gjøre en vurdering av eget arrangement, hvis det er klart at man praktisk kan unngå kontakt mellom deltakende hunder. FKF styret gjennomførte Skype møte hvor saken ble diskutert. FKF baserer sitt vedtak på anbefaling fra NKK. Videre har vi sett til signaler og uttalelser både fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Vedtak 1. Anbefaling fra NKK tas til etterretning og NM individuelt avlyses.
2. FKF ber (oppfordrer sterkt) alle arrangører av jaktprøver 6-8 september om å avlyse sine prøver.

Styret i FKF

Norsk Derby 2019 påmeldte og kvalifiserte

Oppdatert: 05.09.19.

188 kvalifiserte for Norsk Derby før den siste prøvehelgen starter! Husk siste frist for bekreftelse 1 UK, tirsdag 10/9. Kvalifiserte hunder er merket gult.

Klikk her for liste over påmeldte og kvalifiserte til Norsk Derby 2019.

Nye autoriserte dommere i 2019

Ørjan Alm

Røkland,
8255 Røkland.

 orjan.alm@signalbox.no

 

 970 28 559

Brian Herje

Sjøvollvegen 3,
7724 Steinkjer.

 Brian.Herje@gmail.com

 979 69 269

Pål Anders Wang

Orionvegen 6B,
7037 Trondheim.

 palanderswang@gmail.com

 

 415 84 907

Knut Mørk

Andøysløyfen 134,
4623 Kristiansand.

 Knut.e.mork@gmail.com

 

 918 67 308

Morten Løken

Setervikvegen 7,
1925 Blaker.

 morten.breton@gmail.com


 

 907 73 188

Pål Kristian Andersen

Hågenstadveien 14B,
3057 Solbergelva.

 pka@lierboligselskap.no  

 

 907 83 869

 

Ulrik Myrhaug

Prestegårdsjordet 52,
3070 Sande.

 ulrik@elceta.no
 

 916 98 725

 

Magnus Haugen

Muruvikveien 14,
7550 Hommelvik.

 mh@allskog.no
 

 

 974 15 628

Andreas Trefjord

7633 Frosta.

 Andreas.trefjord@frosta.kommune.no

 

 932 03 910

Revidert Håndbok for jaktprøvekomiteer

«Håndbok for prøvekomiteer» har nå gjennomgått en omfattende oppjustering i forhold til forrige utgave.  Det har siden sist vært endringer i jaktprøveregelverket, forskrifter vedr. utsetting av fugl på lavlandsprøver, forbedringer i DogWeb Arra m.m.  Det anbefales at den elektroniske utgaven benyttes for å ha den til enhver tid gjeldene utgaven.

 

Dette er et «oppslagsverk» som er et «must» for alle prøvekomiteer!  Her finnes alt man trenger å vite fra A til Å når det gjelder jaktprøver og mer til! FKF anbefaler på det sterkeste at arrangørklubbene sørger for at alle nye medlemmer av prøvekomiteene overrekkes et eksemplar av håndboka før man starter sin «gjerning» i prøvekomiteen!  Da sikrer man seg at vedkommende tilegner seg kunnskaper som er nødvendig for å bidra til en godt gjennomført jaktprøve!

 

«Håndbok for prøvekomiteer»

 

FKF ønsker lykke til!»

Vinterprøver - Antall VK starter

VINTERPRØVER 2019 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
Dato Arrangør Ref.nr. Antall
16.-17.2. Karlsøy JFF 50-19003 28
16.17.2. Tiurn Jakthoinn og Fiskeklubb JFF 50-19004 25
23.-24.2. Stjørna JFF 50-19005 22
23.-24.2. Midt-Troms FK 50-19006 26
1.-3.3. Agder FK 50-19007 59
1.-3.3. Namdal FK 50-19008 38
2.-3.3. Tromsø FK 50-19010 38
8.-10.3. Telemark FK 50-19012 35
9.-10.3. Inn-Trøndelag FK 50-19015 49
15.-17.3. NBK 50-19018 40
15.-18.3. Hallingdal FK 50-19020 56
16.-18.3. Tromsø Hundeklubb, Fg. 50-19021 49
16.-17.3. Vefsn JFF 50-19022 24
16.-17.3. NVK Hedmark 50-19023 36
21.-24.3. Rana JFF 50-19024 34
22.-24.3. NISK Trøndelag 50-19025 58
22.-24.3. Telemark FK 50-19026 39
22.-24.3. Vestlandets FK 50-19027 31
23.-24.3. Ofoten FK 50-19028 33
29.-31.3. Harstad & Vesterålen FK - NM vinter 50-19033 196
29.-31.3. Agder FK 50-19034 60
30.-31.3. Romerike FK 50-19037 40
30.-31.3. Harstad & Vesterålen FK 50-19041 54
5.-7.4. Buskerud JFF 50-19045 76
5.-7.4. Namdal FK 50-19046 40
6.-7.4. Østerdal FK 50-19047 60
6.-7.4. Sør-Varanger JFF 50-19048 24
6.-7.4. Bodø JFF 50-19049 33
6.-7.4. Midt-Troms FK 50-19051 51
12.-14.4. Vest-Finnmark FK 50-19053 51
12.-14.4. NGK 50-19054 40
26.-29.4. NGK 50-19055 31
26.-28.4. Hed-Opp FK 50-19056 118
26.-28.4. Salten FK 50-19057 75
26.-28.4. Nordenfjeldske FK 50-19060 52
27.-28.4. Vest-Finnmark FK 50-19061 38

Oppdatert liste Norsk Derby 2019

Klikk her for oppdatert liste over påmeldte og kvalifiserte til Norsk Derby 2019.

Til sammen er det 565 påmeldte ( noen utenlandske hunder var ikke med på forrige offentliggjøring). 130 kvalifiserte.

I dag er det 3 måneder til siste frist for kvalifisering 1 UK – 10. September.

Hundeførere - Autorisasjonsprøven og Kongsvoll 1 - 2019

I forbindelse med årets 'Autorisasjonsprøve' for nye jaktprøvedommere og 'Kongsvoll 1' for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er).

Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme.

Påmeldingen skal inneholde:
- Navn og Reg.nr på hunden
- Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig
- Klasse og ønsket dag(er)
- Navn og mobilnr til fører

Påmelding til Mona Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf 99 03 84 16.
Svar kommer fortløpende og videre orientering kommer på e-post i midten av juli.

Frammøte Hjerkinn Fjellstue kl 08.00 alle dager.

Program:
Lørdag 10. august VK
Søndag 11. august UK/AK
Mandag 12. august UK
Tirsdag 13. august VK
Onsdag 14. august AK

Deltagerne må selv dekke sine utgifter. Startkontigent kr 150 pr hund/pr. dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass. Betaling er bekreftelse av mottatt plass.

Hundene må ha saubevis for å stille som deltaker.

I hovedsak gjelder 'først til mølla', men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.

FKF v/Dommerutvalget

Flere artikler …