Nytt Jaktprøveregelverk fra 2014

MerakerJaktprøveregelverket er nå godkjent og vil gjelde f.o.m. 1.1.2014 til 31.12.2018.

Regelverket inneholder en del endringer, og det er viktig å gjøre seg kjent med hvor endringene er å finne, - både for prøvearrangører og deltakere.
Bl.a. nevnes spesielt: Det er ikke lenger nødvendig å sende veterinærattest ved løpetid, men fylle ut en egenklæring (se under "Skjemaer til nedlasting") som sendes prøvearrangør. Heretter har deltaker selv også ansvaret for å medbringe apportobjekt på jaktprøver (AK hvis ikke apportbevis og VK).

Reidar Nilsen fra Mo i Rana er blitt nytt medlem i det sentrale dommerutvalget

582808 115015665299243 1414048542 nReidar Nilsen ble autorisert dommer på Kongsvoll i 2005 og har blitt invitert av prøvearrangører over store deler av landet og har dømt mye i alle klasser. Reidar overtok som leder i det lokale dommerutvalget i Rana 2008. Han har vært instruktør under Kongsvold 1 og sensor på autorisasjonsprøven siden 2008 og vært delaktig i den praktiske gjennomføringa av ny dommerutdanning. I tillegg til utmerkede resultater på egne hunder over lengre tid er Reidar Nilsen også en mye brukt og respektert dommer. En del av hans erfaringsbakgrunn i rollen som medlem av sentralt dommerutvalg er dømming av høystatusløpene NM-vinter og Norsk Derby, både finale og semifinale. Moværingen har også dømt lavland, blant annet finalen i Forus Open.

Styret i FKF ønsker Reidar lykke til i det sentrale dommerutvalget.

Rapport fra Autorisasjonsprøven

Autorisasjon 2013Autorisasjonsprøven 2013 ble gjennomført på Kongsvold helga 16. – 18. august. Vel forberedte kandidater gjennomførte krevende dager til sensorenes fulle tilfredsstillelse og Fuglehund-Norge har nå 10 nye dommere. Tilgangen på fugl varierte noe og det var godt med fugl på de fleste av de terrengene som ble benyttet under autorisasjonsprøven.
FKF gratulerer de nyutdannede dommerne og takker de lokale dommerutvalgene for vel utført arbeid til vårt felles beste.

 

Les mer …

Til alle prøvearrangører!

JaktprSom følge av endrede krav og systemer for betalinger til/fra Norsk Kennel Klubb, får dette nå også innvirkning på betalingsrutinene for aktivitetsavgift på avholdte prøver.

 

Med umiddelbar virkning skal klubbene kun rapportere inn på skjema for aktivitetsavgift(lik dagens rutine), og på bakgrunn av denne rapporteringen vil det bli skrevet ut en faktura som sendes klubben for betaling.

 

Alle oppgjørsskjema liggende på nett vil bli endret i løpet av kort tid.

 

Vi ber om at alle klubber videreformidler denne informasjonen til sin(e) prøveansvarlig(e), slik at alle ledd blir orientert om denne nye rutinen.

 

Flere artikler …