Dommeroppsett utsatt NM Høyfjell Høst

Da er dommerkabalen fra FKF DU og FKF til det utsatte NM som arrangeres 27-29 september i boks.
Kun en endring fra opprinnelig oppsett.

Finale: Arild Dahl og Rune Hoholm.
Semi 1: Mona Himo Aakervik og Geir Stenmark.
Semi 2: Rune Nedrebø og Kjell Roger Maliberg.
Semi 3: Leif Gunnar Mortensen og Henning Staurseth.

Tilbakebetaling påmeldingsavgift ved avlyste jaktprøver

I Jaktprøvereglene for stående fuglehunder, Fellesbestemmelser, og i Dommerhåndboka finnes regler for tilbakebetaling av påmeldingsavgift. Sentralt i den oppståtte situasjonen vi nå har er følgende pkt viktig. «Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke når prøven avlyses eller avbrytes av prøvens ledelse eller dommer fordi forholdene vurderes slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven». Det er denne bestemmelsen alle arrangører som har avlyst sine prøver helgen 5.-8. september 2019 har forholdt seg til.

Spesiell situasjon- spesielle tiltak og praktisering?
FKF vil be arrangørene vurdere, etter at de har fått oversikt over sine egne kostnader ifm prøven, om det er rom for noe refusjon av påmeldingsavgiften til den enkelte deltaker. FKF understreker at det er helt opp til klubbene å vurdere om det er rom for dette.

NM Høyfjell avlyst

BESLUTNING

FKF styret gjennomførte styremøte på Skype 5 september kl 12.
Deltagere: Elisabeth, Torstein, Gry, Sigmund, Knut Fraværende: Hans (dømmer NM lag), Tore (jobb).

Syke hunder, ukjent årsak. På bakgrunn av oppståtte situasjon hvor ett større antall hunder er blitt syke, og noen er døde(opptil 20) av ukjent årsak har NKK kommet med følgende anbefaling. Anbefaling fra NKK. Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen som foreligger, og risiko for smittespredning med alvorlig utfall på utstillinger, prøver og andre arrangementer, anbefaler Norsk Kennel Klub at arrangementer 6.-8. september der mange hunder samles innstilles eller avlyses. Vi understreker at den enkelte arrangør likevel må gjøre en vurdering av eget arrangement, hvis det er klart at man praktisk kan unngå kontakt mellom deltakende hunder. FKF styret gjennomførte Skype møte hvor saken ble diskutert. FKF baserer sitt vedtak på anbefaling fra NKK. Videre har vi sett til signaler og uttalelser både fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Vedtak 1. Anbefaling fra NKK tas til etterretning og NM individuelt avlyses.
2. FKF ber (oppfordrer sterkt) alle arrangører av jaktprøver 6-8 september om å avlyse sine prøver.

Styret i FKF

Norsk Derby 2019 påmeldte og kvalifiserte

Oppdatert: 05.09.19.

188 kvalifiserte for Norsk Derby før den siste prøvehelgen starter! Husk siste frist for bekreftelse 1 UK, tirsdag 10/9. Kvalifiserte hunder er merket gult.

Klikk her for liste over påmeldte og kvalifiserte til Norsk Derby 2019.

Nye autoriserte dommere i 2019

Ørjan Alm

Røkland,
8255 Røkland.

 orjan.alm@signalbox.no

 

 970 28 559

Brian Herje

Sjøvollvegen 3,
7724 Steinkjer.

 Brian.Herje@gmail.com

 979 69 269

Pål Anders Wang

Orionvegen 6B,
7037 Trondheim.

 palanderswang@gmail.com

 

 415 84 907

Knut Mørk

Andøysløyfen 134,
4623 Kristiansand.

 Knut.e.mork@gmail.com

 

 918 67 308

Morten Løken

Setervikvegen 7,
1925 Blaker.

 morten.breton@gmail.com


 

 907 73 188

Pål Kristian Andersen

Hågenstadveien 14B,
3057 Solbergelva.

 pka@lierboligselskap.no  

 

 907 83 869

 

Ulrik Myrhaug

Prestegårdsjordet 52,
3070 Sande.

 ulrik@elceta.no
 

 916 98 725

 

Magnus Haugen

Muruvikveien 14,
7550 Hommelvik.

 mh@allskog.no
 

 

 974 15 628

Andreas Trefjord

7633 Frosta.

 Andreas.trefjord@frosta.kommune.no

 

 932 03 910

Revidert Håndbok for jaktprøvekomiteer

«Håndbok for prøvekomiteer» har nå gjennomgått en omfattende oppjustering i forhold til forrige utgave.  Det har siden sist vært endringer i jaktprøveregelverket, forskrifter vedr. utsetting av fugl på lavlandsprøver, forbedringer i DogWeb Arra m.m.  Det anbefales at den elektroniske utgaven benyttes for å ha den til enhver tid gjeldene utgaven.

 

Dette er et «oppslagsverk» som er et «must» for alle prøvekomiteer!  Her finnes alt man trenger å vite fra A til Å når det gjelder jaktprøver og mer til! FKF anbefaler på det sterkeste at arrangørklubbene sørger for at alle nye medlemmer av prøvekomiteene overrekkes et eksemplar av håndboka før man starter sin «gjerning» i prøvekomiteen!  Da sikrer man seg at vedkommende tilegner seg kunnskaper som er nødvendig for å bidra til en godt gjennomført jaktprøve!

 

«Håndbok for prøvekomiteer»

 

FKF ønsker lykke til!»

Flere artikler …