Hundeførere Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven 2018

NB! Enda ledige plasser pr. 9.juli!

Vi mangler fortsatt noen hunder på lørdag i uk og søndag og tirsdag i vk. Mulighet til å sette seg opp på venteliste på de andre 2 dagene, kort venteliste disse 2 dagene. 

 

I forbindelse med årets ”autorisasjonsprøve” for nye jaktprøvedommere og ”Kongsvoll 1” for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er)

Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme.
Påmeldingen skal inneholde:
- Navn på hund
- Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig.
- Navn på fører
- Klasse og ønsket dag(er).
- Mobilnr til fører

Påmelding på e-post til Mona Himo Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf 99038416. Svar og videre orientering kommer på e-post i midten av juli.

Frammøte Hjerkinn Fjellstue kl 8.00 alle dager.

Program:
Lørdag 11. august UK
Søndag 12. august VK
Mandag 13. august AK
Tirsdag 14. august VK
Onsdag 15. august UK/AK.

Deltagerne må selv dekke sine utgifter. Startkontigent kr 150 pr hund/ pr dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass. Betaling er bekreftelse av mottatt plass.

I hovedsak gjelder ”først til mølla”, men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.

FKF v/Dommerutvalget