Aktiviteter på Dovrefjell

Styret i FKF er gjort kjent med at NOAH har innsendt klage til Statsforvalteren Innlandet på « tillatelse og dispensasjon til å gjennomføre hundeprøver» på Dovrefjell i årene 2023-2024.

Klagen har et innhold vi er sterkt uenige i.Vi har foreløpig ikke mottatt noen henvendelse fra Statsforvalteren om vårt syn, men forutsetter vi blir kontaktet. Arbeidet med tilbakemelding er allerede startet, - et arbeide vi vil prioritere på en saklig og faglig måte.

Styret i FKF

Dommere Høystatusløp Høst 2023

Dommere Høystatusløp Høst 2023

NM høyfjell 22-24.09.2023
Arrangør: NPK
 
Finale: Jørn Presterudstuen
  Rune Mikalsen
 
NM lag: Øystein Dahl
  Reidar Nilsen
 
Semifinaler: Roger Størseth
  Pål Anders Wang
 
  Andreas Trefjord
  Øyvind Wilhelmsen
 
  Kurt Høvik
  Arnfinn Berntsen
 
Norsk Derby 29.09-01.10.2023
Arrangør: Nordenfjeldske Fuglehundklubb
 
Finale: Knut Fredheim
  Petter Steen
 
Semifinaler: Elisabeth Haukaas Bjerke
  Knut Mørk
 
  Morten Risstad
  Ole A. Østby
 
  Sverre Andersen
  Steffen Eriksen
 
NM Skog 27-29.10.2023
Arrangør: NISK
 
Finale: Kjell Enberget
  Jørn Tore Karlsen
  Arild Dahl

FKF-DU
v/Fredrik Valby

Finale NM Vinter Andøya 2023

NM Vinter Andøya 2023 Finale
Dommere: Jonassen, Cato Martin / Simensen, Hans
Terreng: Lovika

Det ble en spennende finale med komplett premieliste hvor [B] Tråsletten's Øder til Nils B Skaar ble kåret til Norgesmester NM Vinter 2023.

1VK m/CACIT [B] Tråsletten's Øder [NO59125/17] - Eier/fører: Skaar, Nils B
2VK m/ResCACIT [P] Storskartinden's B Lira [NO40430/19] - Eier/fører: Henriksen, Stian
3VK [ES] Fosens Lykke [NO41179/18] - Eier/fører: Nygård, Jan Herbert
4VK [P] Storskartinden's B Itza [NO40428/19] - Eier/fører: Krogh, Anne Maj
5VK [IS] Taigalinnun Ardbeg The Dog [FI28325/19] - Eier/fører: Sollid, Knut
6VK [SV] A-Myrtel Av Brandsegg Søndre [NO32304/15] - Eier/fører: Fossum, Rune

FKF gratulerer de premierte :)

norgesmester23nmfinalister23

NM lag Vinter Andøya 2023

Dommere: Herje, Brian Johan / Skiple, Knut Steinar
Terreng: Lovika

1. Engelsk Setter, poengsum: 59
2. Gordon Setter, poengsum: 51
3. Pointer, poengsum: 51

4. Irsk Setter, poengsum: 43
5. Breton, poengsum: 42
6. Vorstehhund Korthåret, poengsum: 38
7. Vorstehhund Strihåret, poengsum: 31

Vinner av vinterpokal
[ES] Bergrosas Blue Wonderful [NO46294/16] - Eier/fører: Bårseth, Jan Terje

Individuelle premier:
1VK [IS] SO Messi [NO47454/19] - Eier/fører: Johansen, Tom
2VK [B] Tråsletten's Øder [NO59125/17] - Eier/fører: Skaar, Nils B
3VK [P] Ørntuas J Mauk [NO44544/15] - Eier/fører: Rismo, Åge
4VK [GS] Rørosviddas Ante [NO36022/18] - Eier/fører: Einvik, Steinar

FKF gratulerer alle premierte :)

nmlag 2023

Dommere NM lag og finale NM Vinter

Torsdag

Klasse

Terreng

Knut Steinar Skiple, Brian Herje

NM lag

Lovika

Iver Melby

uk/ak

Skarsteindalen

Jøran Meaas

uk/ak

Breivik

Sven Kyrre Rørstad

uk/ak

Ramsa

Øyvind Berger

uk/ak

Skogvoll

NM-kval.

Fredag

VK1- Reidar Håheim-Cato Jonassen

NM kval

Sellevoll

VK2- Hans Simensen-Tone Kanestrøm

NM kval

Forfjord

VK3- Petter Steen-Jan A. Kingswick

NM kval

Buksnes

VK4- Fredrik Engell Sæthereng-Jøran Meaas

NM kval

Lovik

VK5- Jostein Jensen-Ole Anders Østby

NM kval

Bjørnskinn

VK6- Alexander Kristiansen-Øyvind Berger

NM kval

Nordmela

VK7- Knut Steinar Skiple-Ørjan Alm

NM kval

Skogvoll

VK8- Sven Kyrre Rørstad-Kjartan Lindbøl

NM kval

Saura

VK9- Iver Melby-Edvard Lillegård

NM kval

Ramsa-Breivik

Kvalitet

Hans Einar Enoksen 

uk/ak

Åse 

Edgar Henriksen

uk/ak

Skarsteindalen

Roger Størseth

uk/ak

Bø el.

Lørdag

Vk1-Petter Steen-Lene Osberg

NM semi

Bjørnskinn

Vk2-Tone Kanestrøm-Fredrik Engell Sæthereng

NM semi

Nordmela

Vk3-Kjartan Lindbøl-Alexander Kristiansen

NM semi

Skogvoll

Vk4-Jøran Meaas-Edgar Henriksen

Exit kval

Saura

Vk5-Roger Størseth-Iver Melby

Exit kval

Ramsa-Breivik

Vk6-Reidar Håheim-Ole Anders Østby

Exit kval

Buksnes

Kvalitet

Øyvind Berger

uk/ak

Bø el.

Jan A. Kingswick

uk/ak

Forfjord

Ketil Sollid

uk/ak

Skarsteindalen

Edvard Lillegård

uk/ak

Åse

Søndag

Vk1-Cato Jonassen-Hans Simensen

NM 

Lovik

Vk2-Lene Osberg-Ørjan Alm

Exit 

Skogvoll

Kvalitet

Sven Kyrre Rørstad

uk/ak

Nordmela

Ole Anders Østby

uk/ak

Saura

Edgar Henriksen

uk/ak

Ramsa-Breivik

Petter Steen

uk/ak

Skarsteindalen

Rapphøns og fasan truer ikke norsk natur

En ny rapport fra Høgskolen i Innlandet konkluderer med at utsetting av rapphøns og fasan for trening og jaktprøver med fuglehund ikke truer biomangfoldet eller økosystemene i Norge.

- Fuglehundtrening- og jakt har lange tradisjoner i Norge, og lavlandprøvene er avgjørende for å lære hunden trygg jakt og sikre forsvarlig høsting av vilt. Det er viktig at vi nå har fått vitenskapelig dokumentasjon for å kunne fortsette med utsetting av fasaner og rapphøns for fuglehundtrening, sier Torstein Dehn i Fuglehundeklubbenes Forbund.

Rapporten fra Høgskolen i Innlandet slår fast at det ikke finnes bevis som støtter påstanden om at utsetting av disse fuglene i norsk natur representerer en trussel mot biomangfoldet eller økosystemene i Norge. Tvert imot viser forskningen at bevaring av disse artene er bra for naturen og artsmangfoldet.

Det eneste tilfellet hvor forskningen tyder på negative effekter fra utsetting av fasan er i Storbritannia, hvor det settes ut fugl i et enormt omfang. Antallet fasaner og rapphøns som er satt ut i Norge er i underkant av 6000 fugler, mens de til sammenlikning setter ut over 47 millioner fasaner i Storbritannia hvert år.

- Det er selvsagt helt uaktuelt å sette ut så mange fugler i Norge. Å sammenligne disse tallene er helt usaklig, og det er derfor ingen dokumentasjon som gjør at vi bør frykte at utsetting av disse få fuglene i Norge vil ha negativ påvirkning på norsk natur, sier Torstein Dehn.

Rapporten fra Høgskolen i Innlandet viser at det er fullt mulig å sette ut sunne fugler som ikke sprer sykdommer og sikre god dyrevelferd, ved å tilpasse oppdretts- og utsettingsprogrammer som minimerer risikoen for spredning av patogener. Det er også mulig å redusere risikoen for spredning av sykdommer blant gjeninnførte fugler ved hjelp av god hygiene på oppdrettsanlegg, veterinærundersøkelser og sikre bur.

Fuglehundeklubbenes Forbund understreker at utsetting av fugler må gjøres strengt, riktig og i kontrollerte former, gjerne gjennom en sertifiseringsordning slik Norges Jeger- og Fiskeforening tar til orde for.

- Fuglene som settes ut må ha god helse, god fjørdrakt og bra kondisjon. Alle tiltak som kan sikre at vi både ivaretar fuglenes helse og naturmangfold, er også noe vi støtter, sier Dehn.

Rapporten viser at kontrollert fuglehundtrening kan ha positiv virkning for fasaner og rapphøns evne til å overleve i naturen, da møtet med stående hunder bidrar til at fuglene lærer å passe seg for rovvilt, slik som for eksempel rev.

Rapphøns er en naturlig del av den norske faunaen, men har i mange år vært ansett som regionalt utdødd. Utsetting av rapphøns i norske landbruksområder kan derfor bidra til å at denne arten kan reetablere seg som en naturlig art i Norge. Rapporten fra Høgskolen i Innlandet peker på at utsetting av disse fuglene i landbruksområder i Norge er å anse som bevaringsarbeid, ifølge IUCN (International Union for Conservation of Nature).

- Myndighetene bør virkelig merke seg at en av verdens ledende organisasjoner på bevaring av truede arter peker på at utsetting av disse fuglene er bra for naturmangfoldet og den norske faunaen, sier Dehn.

- Vi ønsker å fortsette med å sette ut rapphøns og fasan i Norge og nå har vi fått solid vitenskapelig dokumentasjon som stadfester at det også er helt trygt. Og ikke bare er det trygt, men den er også en effektiv måte å bevare artsmangfoldet. På bakgrunn av det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil vi nå søke om å fortsette med denne aktiviteten i fremtiden og håper myndighetene også legger vitenskap og kunnskap til grunn for behandling av søknaden vår, sier Dehn.

- For å sikre en bærekraftig forvaltning av fasaner og rapphøns i Norge, bør også myndighetene prioritere relevant forskning på norske populasjoner av disse artene. Dette vil gi oss bedre kunnskap om hvordan vi kan bevare artene og ta de riktige valgene for å sikre god dyrevelferd når det gis tillatelser til utsetting i fremtiden, avslutter Dehn.

- Norsk Kennel Klub gir sin fulle støtte til Fuglehundklubbens Forbund i denne saken, og ser det som svært viktig at ny og relevant vitenskapelig kunnskap om norske forhold og fauna blir tatt hensyn til når det gjelder utsetting av rapphøns og fasan. Solid kunnskap er avgjørende i denne saken, som i andre saker som angår norske hunder og deres fremtidige muligheter til å trene og utøve sin naturlige adferd, sier Tom Øystein Martinsen leder av NKKs hovedstyre.

For mer informasjon, se rapporten fra Høyskolen i Innlandet her:
Evaluating effects from releasing hand-reared common pheasant (Phasianus colchicus) and grey partridge (Perdix perdix) on biological diversity and animal welfare in Norway

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Torstein Dehn, styreleder i Fugleklubbhundenes
Telefon: 97199762
E-post: tdehn@nordic-maritime.no

Flere artikler …